HOOFDSTUK IIbis.
Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake openbare riolen andere dan prioritaire rioleringen en inzake kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.


Art. 32duo decies. [...]

Art. 32ter decies. [...]