Rubriek18.5. Dagbouw in de minerale industrie en steenwinning bij een effectief productieareaal van 25 ha of meer

[...]