Rubriek15.6. Al dan niet overdekt stallen van geaccidenteerde voertuigen

[...]