Besluit voorwaarden waarborg voor terugbetaling van leningen, toegestaan door Fonds ter reductie van de globale energiekost
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder een waarborg kan worden verleend voor de terugbetaling van de leningen, toegestaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost

Artikel 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.