Bijlage 5. Graden als bedoeld in artikel 9 en 10 (milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen en de discipline bodemcorrosie) en artikel 21 tot en met 24 (juryvoorzitter van de examencommissie bij de opleiding als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit of stookolietechnicus)

1.1.
De academisch gerichte opleidingen en de daarop betrekking hebbende graden in of over de volgende studiegebieden of delen van studiegebieden:
1.1.1.wetenschappen, waarvoor de graden van bachelor en master kunnen worden verleend;
1.1.2.
toegepaste wetenschappen, waarvoor de graden van bachelor en master kunnen worden verleend;
1.1.3.
toegepaste biologische wetenschappen, waarvoor de graden van bachelor en master kunnen worden verleend.
1.2.
De opleidingen en de daarop betrekking hebbende graden in de volgende studiegebieden:
1.2.1.
IndustriŽle wetenschappen en technologie, waarvoor:
a)
in het hoger professioneel onderwijs de graad van bachelor kan worden verleend;
b)
binnen een associatie in het academisch onderwijs de graden van bachelor en master kunnen worden verleend. †