Art. 2.14.2.1.

De in de onderstaande tabel vermelde waarden voor elektrische veldsterkte in V/m gelden als grenswaarden voor het Egem, 6 min-niveau van elektromagnetische golven, waarbij f de frequentie in MHz is, en Eiref het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte.

frequentie :
f in MHz

elektrische veldsterkte :

E in V/m (Eiref)

10 tot 400

13,7

400 tot 2000

0,686 √f

2000 tot 10.000

30,7

Voor samengestelde velden moet de elektrische veldsterkte beperkt worden zodat :

1 Ei : de elektrische veldsterkte bij de frequentie i;
2 Eiref : het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte is, vermeld in lid 1.

De bepalingen gelden niet binnen de veiligheidszone van een vast of een tijdelijk opgestelde zendantenne.