Bijlage V. Salarisschaal van de bestuursrechters van het handhavingscollege

[...]