Art. 5.

De exploitant van de waterwinning is in de overeenkomstig artikel 3, 2 afgebakende waterwingebieden en beschermingszones, belast met de bescherming van het grondwater.


De Vlaamse regering kan de exploitant van de waterwinning machtigen om door onteigening ten algemene nutte de voor de uitvoering van dit decreet onontbeerlijke onroerende goederen te verwerven.