Art. 10.

De Vlaamse regering stelt de voorwaarden vast waarop een algemene telling van de grondwatervoorraden zal geschieden.