Hoofdstuk IV.
Voorkomen en vergoeden van schade


Afdeling II.
Fonds ter voorkoming en vergoeding van schade bij het winnen en het pompen van grondwater.


Art. 20.

[...]


Art. 24. [...]