Art. 2.
Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8†december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren.
De ADCC, zoals gedefinieerd in artikel†3, 1į, wordt aangeduid als nationaal contactpunt voor de bescherming van Europese kritieke infrastructuren, hierna “EPCIP-contactpunt” genoemd, voor het geheel van de sectoren en deelsectoren, voor BelgiŽ in haar relatie met de Europese Commissie en de Lidstaten van de Europese Unie.
[Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU)†2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6†juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie.]