Art. 16.
Zo dat nodig blijkt voor de handhaving van de openbare orde op het grondgebied van zijn gemeente, neemt de burgemeester externe beschermingsmaatregelen voor de kritieke infrastructuren, zonder dat deze in strijd mogen zijn met de beslissingen van de ADCC.