Art. 18.
[De ADCC, de politiediensten, het OCAD en, in voorkomend geval, de autoriteit bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van 7 april 2019, wat de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen betreft] [wisselen] de nuttige informatie voor het nemen van externe beschermingsmaatregelen voor de kritieke infrastructuren [uit].