Art. 18.
De ADCC, de politiediensten en het OCAD [wisselen] de nuttige informatie voor het nemen van externe beschermingsmaatregelen voor de kritieke infrastructuren [uit].