Art. 20.
De Koning [kan bepalen], voor een bepaalde sector, of in voorkomend geval, per deelsector, de informatie [...] die pertinent kan zijn voor het vervullen van de opdrachten van de ADCC, van de politiediensten en van het OCAD op het vlak van de bescherming van kritieke infrastructuren en de nadere regels van toegang tot die informatie.