Art. 21.
De ADCC kan aan de exploitant informatie over de dreiging en over de externe beschermingsmaatregelen overmaken die de exploitant toelaten zijn graduele interne beveiligingsmaatregelen op gepaste wijze toe te passen en ze in overeenstemming te brengen met de externe beschermingsmaatregelen.
[De ADCC kan een kopie van deze informatie aan de door de betrokken sectorale overheid aangewezen dienst overzenden.]