Hoofdstuk 3.
Bescherming van andere punten van federaal belang en van punten van lokaal belang


Art. 27.

§ 1

Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden om maatregelen van gerechtelijke politie te nemen, neemt de ADCC externe beschermingsmaatregelen voor de andere punten van federaal belang.

§ 2

Zo dat nodig blijkt voor de handhaving van de openbare orde op het grondgebied van zijn gemeente, neemt de burgemeester externe beschermingsmaatregelen voor de andere punten van federaal belang, zonder dat deze in strijd mogen zijn met de beslissingen van de ADCC.

§ 3

Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden voor het nemen van maatregelen van gerechtelijke politie, neemt de burgemeester externe beschermingsmaatregelen voor de punten van lokaal belang.

Art. 28.
De ADCC, de politiediensten en het OCAD verzamelen de nuttige informatie voor het nemen van externe beschermingsmaatregelen voor de andere punten van federaal belang en de politiediensten verzamelen de nuttige informatie voor het nemen van externe beschermingsmaatregelen voor de punten van lokaal belang.

Art. 29.

§ 1

De externe beschermingsmaatregelen bedoeld in artikel 27, worden uitgevoerd door de politiediensten, onder de operationele coördinatie en leiding van de politieofficier aangewezen in toepassing van de artikelen 7/1 tot 7/3 van de wet op het politieambt.

§ 2

De ADCC richt haar bevelen, onderrichtingen en richtlijnen aan de politiediensten namens de Minister van Binnenlandse Zaken, respectievelijk in toepassing van de artikelen 61, 62 en 97, eerste lid van de wet van december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

§ 3

De burgemeester richt zijn bevelen, onderrichtingen en richtlijnen aan de lokale politie, in toepassing van artikel 42 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, of, in voorkomend geval, aan de gedeconcentreerde dienst van de federale politie belast met de luchtvaartpolitie, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie of de wegpolitie.