Art. 27.

1

Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden om maatregelen van gerechtelijke politie te nemen, neemt de ADCC externe beschermingsmaatregelen voor de andere punten van federaal belang.

2

Zo dat nodig blijkt voor de handhaving van de openbare orde op het grondgebied van zijn gemeente, neemt de burgemeester externe beschermingsmaatregelen voor de andere punten van federaal belang, zonder dat deze in strijd mogen zijn met de beslissingen van de ADCC.

3

Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden voor het nemen van maatregelen van gerechtelijke politie, neemt de burgemeester externe beschermingsmaatregelen voor de punten van lokaal belang.