Art. 28.
De ADCC, de politiediensten en het OCAD verzamelen de nuttige informatie voor het nemen van externe beschermingsmaatregelen voor de andere punten van federaal belang en de politiediensten verzamelen de nuttige informatie voor het nemen van externe beschermingsmaatregelen voor de punten van lokaal belang.