Art. 28bis.

Aan het Vlaamse Gewest worden alle rechten en verplichtingen, activa en passiva, van de instelling van openbaar nut 'Fonds ter voorkoming en vergoeding van schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater' toegewezen. Het beschikbaar batig saldo wordt aan het Fonds toegewezen.