Hoofdstuk IV bis.
Heffingen op de winning van grondwater


Afdeling 1.
Algemene bepalingen


Art. 28ter.

[...]

 

Zie art. 4.2.1.2.1, 4.2.1.2.2, 5.4.1.3 en 5.4.1.2.


Afdeling 2.
Vaststelling van de heffing


Art. 28quater.

[...]

 

Zie art. 4.2.3.1.


Art. 28quinquies.

[...]

 

Zie art. 4.2.3.2.


Afdeling 3.
Vestiging en invordering van de heffing


Art. 28sexies.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.1.


Art. 28sexies/1.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.2.


Art. 28septies.

[...]

 

Zie art. 5.4.1.2 en 5.4.1.3.


Art. 28octies.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.3.


Art. 28novies.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.4.


Art. 28decies.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.5.


Art. 28undecies.

[...]

 

zie art. 5.4.2.1 en 5.4.2.2.


Art. 28duodecies.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.6.


Art. 28terdecies.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.7.


Art. 28quaterdecies.

[...]

 

Zie art. 4.2.4.8.