Art. 4.1.22/2.
De netbeheerder plaatst een digitale meter bij netgebruikers met een laagspanningsaansluiting < 56ákVA en in de volgende gevallen met voorrang:
1░
bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie;
2░
bij verplichte metervervanging;
3░
bij installatie van nieuwe decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVa;
4░
bij vervanging van bestaande actieve budgetmeters en plaatsing van nieuwe budgetmeters;
5░
bij bestaande prosumenten;
6░
bij vervanging van de meters die geplaatst werden in het proefproject slimme meters en in het proefproject digitale budgetmeter van de distributienetbeheerders;
7░
op verzoek van de netgebruiker.
Indien de meter wordt geplaatst op verzoek van de netgebruiker, zal deze instaan voor de kosten van de plaatsing en indienststelling van deze meter.
Op expliciete vraag van de netgebruiker in de situatie, vermeld in puntá3░ en 5░, wordt de productiemeter vervangen door de netbeheerder en desgevallend gekoppeld aan de digitale meter. De netgebruiker staat in voor de kosten van deze productiemeter, de plaatsing en de indienststelling.
De Vlaamse Regering kan op basis van de kosten-batenanalyse bijkomende gevallen bepalen waarin de netbeheerder een digitale meter met voorrang plaatst.
De Vlaamse Regering bepaalt de timing en de modaliteiten voor het plaatsen van de meters, vermeld in het eerste en vierde lid.