Art. 4.5.2.
De taken van de beheerder van een directe lijn of leiding omvatten onder meer:
het beheer en het onderhoud van de directe lijn of leiding;
het verstrekken van de nodige meetgegevens en andere gegevens aan de producent, de afnemer en de VREG;
het verstrekken van de nodige inlichtingen aan de beheerder van het net waarop de directe lijn of leiding is aangesloten om een veilige en efficiënte uitbating en ontwikkeling van dat net te waarborgen.]