Art. 4.6.6.
De beheerder van het gesloten distributienet behandelt alle persoonlijke en commerciŽle gegevens die hij bij de uitoefening van zijn taken verwerft strikt vertrouwelijk.
De beheerder van het gesloten distributienet neemt de nodige maatregelen om de toegang tot die gegevens en de verwerking van die gegevens te beperken tot de leden van het orgaan dat belast is met zijn dagelijkse leiding [...], en de personeelsleden die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.]