Art. 15.3.5/1.
Het beheer van een op 1ájuli 2011 bestaand net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat voldoet aan de criteria van artikelá1.1.3, 56░/2, is toegestaan als gesloten distributienet mits melding aan de VREG, zelfs indien dit net de grenzen van de eigen site, als bedoeld in artikelá4.6.1, overschrijdt.]