Art. 30. Dit decreet treedt in werking dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van hoofdstuk IV, dat in werking treedt op datum vast te stellen door de Vlaamse regering.