Bijlage. bij het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

[...]