Titel I.
Doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid


Hoofdstuk I.
Inleidende bepalingen


Artikel 1.

[...]

 

Zie artikel 1.1.1.

 


Art. 2.

[...]

 

Zie artikel 1.1.2.


Art. 3.

[...]

 

Zie artikel 1.1.3.


Hoofdstuk II.
Voorwerp, doelstellingen en beginselen


Art. 4.

[...]

 

Zie artikel 1.2.1.


Art. 5.

[...]

 

Zie artikel 1.2.2.


Art. 6.

[...]

 

Zie artikel 1.2.3.

 


Art. 7.

[...]

 

Zie artikel 1.2.4.


Hoofdstuk III.
Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid


Afdeling I.
De watertoets


Art. 8.

[...]

 

Zie artikel 1.3.1.1.


Afdeling II.
Oeverzones


Art. 9.

[...]

 

Zie artikel 1.3.2.1.


Art. 10.

[...]

 

Zie artikel 1.3.2.2.


Afdeling 3.
Verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht, vergoedingsplicht en informatieplicht


Onderafdeling I.
Onteigening ten algemene nutte


Art. 11.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.1.1.


Onderafdeling II.
Recht van voorkoop


Art. 12.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.2.1.

 


Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 16. [...]

Onderafdeling 3.
Aankoopplicht, vergoedingsplicht en informatieplicht


Art. 17.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.3.1.


Art. 17bis.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.3.2.


Hoofdstuk IV.
De geografische indeling van watersystemen


Afdeling I.
De stroomgebieden en de stroomgebiedsdistricten


Art. 18.

[...]

 

Zie artikel 1.4.1.1.


Art. 19.

[...]

 

Zie artikel 1.4.1.2.


Afdeling 2.
De bekkens en grondwatersystemen


Art. 20.

[...]

 

Zie artikel 1.4.2.1.


Afdeling III.
De deelbekkens

[...]


Art. 21.

[...]

 

Zie artikel 1.4.3.1.


Hoofdstuk V.
De organisatie van het integraal waterbeleid


Afdeling I.
Het stroomgebiedsdistrict.

 

 


Art. 22.

[...]

 

Zie artikel 1.5.1.1.


Art. 23.

[...]

 

Zie artikel 1.5.1.2.


Afdeling II.
Het Vlaamse Gewest


Art. 24.

[...]

 

Zie artikel 1.5.2.1.


Art. 25.

[...]

 

Zie artikel 1.5.2.2.


Afdeling III.
Het bekkenniveau.

[...]


Art. 26.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.1.


Art. 27.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.2.


Art. 28.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.3.


Art. 29.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.4.


Afdeling IV.
Het deelbekkenniveau.


Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Hoofdstuk VI.
Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid.


Afdeling I.
De waterbeleidsnota.

[...]


Art. 32.

[...]

 

Zie artikel 1.6.1.1.


Afdeling II.
Stroomgebiedbeheerplannen.

[...]


Art. 33.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.1.


Art. 34.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.2.


Art. 35.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.3.


Art. 36.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.4.


Art. 37.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.5.


Art. 38.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.6.


Afdeling III.
De bekkenbeheerplannen, deelbekkenbeheerplannen en bekkenvoortgangsrapporten.

[...]


Onderafdeling I.
De bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen.

[...]


Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Art. 42. [...]

Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Art. 47. [...]

Art. 48. [...]

Art. 49. [...]

Onderafdeling II.
Het bekkenvoortgangsrapport.


Art. 50. [...]

Afdeling 4.
Overstromingsgebieden afgebakend buiten waterbeheersplannen


Art. 50bis.

[...]

 

Zie artikel 1.6.3.1.


Hoofdstuk VII.
Bijzondere verplichtingen met betrekking tot de stroomgebieds-districten.


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 50ter.

[...]

 

Zie artikel 1.7.1.1.


Afdeling Ibis.
Milieudoelstellingen.


Onderafdeling I.
Vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen.


Art. 51.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.1.1.


Onderafdeling Ibis.
Vaststellen en beheer van zwemwaterkwaliteit


Art. 51bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.2.1.


Onderafdeling II.
Aanduiding van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen.


Art. 52.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.3.1.


Onderafdeling IIbis.
Aanwijzen van mengzones

[...]


Art. 52bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.4.1.


Onderafdeling III.
Omstandigheden waarin van het bereiken van de milieudoelstellingen kan worden afgeweken.


Art. 53.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.1.


Art. 54.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.2.


Art. 55.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.3.


Art. 56.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.4.


Art. 57.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.5.


Art. 58.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.6.


Onderafdeling IV.
Kostenterugwinning van waterdiensten.

[...]


Art. 59.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.6.1.


Afdeling II.
Analyses en beoordelingen.


Art. 60.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.1.


Art. 61.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.2.


Art. 62.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.3.

 


Art. 63.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.4.


Afdeling III.
De maatregelenprogramma's.

[...]


Art. 64.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.1.


Art. 65.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.2.


Art. 66.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.3.


Art. 66bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.4.


Afdeling IV.
Programma's voor de monitoring.


Art. 67.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.1.


Art. 68.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.2.


Art. 69.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.3.


Art. 70.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.4.


Afdeling V.
Register van beschermde gebieden.


Art. 71.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.1.


Art. 72.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.2.


Art. 73.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.3.


HOOFDSTUK VIIbis.
Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen


Art. 73bis.

[...]

 

Zie artikel 5.1.1.


Hoofdstuk VIII.
Slotbepalingen.


Afdeling I.
Overgangsbepaling.

[...]


Art. 74. [...]

Afdeling II.
Wijzigingsbepalingen.

[...]


Art. 75. [...]

Art. 76. [...]

Art. 77. [...]

Art. 78. [...]