Art. 6.

1

Nadat een aanvraag voor een vergunning is ingediend en volledig bevonden werd, neemt de Vlaamse Regering het initiatief om in het Publicatieblad van de Europese [Unie] een uitnodiging te publiceren om aanvragen in te dienen voor een soortgelijke vergunning voor hetzelfde [volumegebied].
Die uitnodiging maakt melding van de aard van de vergunning, het [volumegebied] waarvoor een aanvraag kan worden ingediend, de termijn waarin een aanvraag tot mededinging kan worden ingediend, de toepasselijke regelgeving, en de voorgenomen datum waarop of de termijn waarin over de vergunningsaanvraag beslist zal worden.
Als de voorkeur wordt gegeven aan aanvragen die uitgaan van individuele natuurlijke personen of rechtspersonen, moet dat in de uitnodiging worden vermeld.

2

Andere belangstellenden kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van de uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese [Unie] eveneens een aanvraag indienen voor een soortgelijke vergunning voor hetzelfde [volumegebied].