Art. 14.
De houder van een vergunning deelt elke substantiŽle wijziging in een vergunningscriterium, vermeld in artikelen†9 en 10, onmiddellijk [...] mee aan de Vlaamse Regering.