Art. 15.

§ 1

Koolwaterstoffen worden gewonnen overeenkomstig een [winningsplan voor koolwaterstoffen], waarvoor de goedkeuring van de Vlaamse Regering noodzakelijk is. Het [winningsplan voor koolwaterstoffen] is gebaseerd op de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek in het kader van een voorafgaande opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen.
Het is verboden om koolwaterstoffen te winnen voor men over een door de Vlaamse Regering goedgekeurd [winningsplan voor koolwaterstoffen] beschikt, of op een wijze die substantieel afwijkt van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde [winningsplan voor koolwaterstoffen].
Als dat noodzakelijk is voor een efficiënte winning van de koolwaterstoffen, kan het [winningsplan voor koolwaterstoffen] op initiatief van de vergunninghouder gewijzigd of geactualiseerd worden. Voor het gewijzigde of geactualiseerde [winningsplan voor koolwaterstoffen] is opnieuw de goedkeuring van de Vlaamse Regering noodzakelijk.

§ 2

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de inhoud en de goedkeuringsprocedure van het [winningsplan voor koolwaterstoffen].