Art. 23.
De Vlaamse Regering beoordeelt een aanvraag tot afstand van een vergunning.