Afdeling VI.
Het bezetten van gronden door de vergunninghouder


Art. 61.
Voor een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag of voor een opslagvergunning is artikel 32 van overeenkomstige toepassing.