Art. 67.
In artikel 46, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, worden de woordenartikel 6, § 1, 2°, 3°, 4° en 6°, en § 2vervangen door de woordenartikel 6, § 1, 2°, 3°, 4° en 6°, § 2 en § 3”.