Art. 72.
De wetten op de mijnen, de graverijen en de groeven, geco÷rdineerd op 15áseptember 1919, worden twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit decreet opgeheven.