Bijlage 2. Lozing van verontreinigende stoffen, prioritaire stoffen en gevaarlijke stoffen

[...]


Bijlage2A INDICATIEVE LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE VERONTREINIGENDE STOFFEN IN AFVALWATER

[...]

Bijlage2B LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN GRONDWATER

[...]

Bijlage2C LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN AQUATISCH MILIEU

[...]