Art. 13.7.1.
De inkomsten die voortvloeien uit de opbrengst van de administratieve geldboetes, vermeld in dit decreet, [...], worden rechtstreeks toegewezen aan het Energiefonds, vermeld in artikel 3.2.1.
[...]