M.B. Technische vereisten en hoogte energiepremies
Ministerieel besluit van 29 november 2011 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, bedoeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/3, artikel 6.4.1/4 en artikel 6.4.1/5 van het Energiebesluit van 19 november 2010

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Art. 3/1.
[...]

Art. 4.
[...]