Art. 19bis.
De aardgasondernemingen aan de Algemene Directie Energie, op straffe van dwangsom van een maximumbedrag van 1†% van de jaaromzet van de betrokken activiteit in BelgiŽ, alle informatie mede die ze nodig heeft voor de uitoefening van zijn opdrachten krachtens deze wet.]