Art. 5.2.2.4bis.3.

De op de inrichting toegelaten handelingen zijn beperkt tot:

1 de opslag;
2 het sorteren en voorbereidende mechanische behandeling, zoals crushen met het oog op het breken;
3 het breken;
4 het zeven.