Richtlijn gebruik hernieuwbare energiebronnen
Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG

Artikel 1. Voorwerp en toepassingsgebied

[...]

Art. 2. Definities

[...]

Art. 3. Bindende nationale algemene streefcijfers en maatregelen voor het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

[...]

Art. 4. Nationale actieplannen voor energie uit hernieuwbare bronnen

[...]

Art. 5. Berekening van het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen

[...]

Art. 6. Statistische overdrachten tussen de lidstaten

[...]

Art. 7. Gezamenlijke projecten tussen lidstaten

[...]

Art. 8. Gevolgen van gezamenlijke projecten tussen lidstaten

[...]

Art. 9. Gezamenlijke projecten tussen lidstaten en derde landen

[...]

Art. 10. Gevolgen van gezamenlijke projecten tussen lidstaten en derde landen

[...]

Art. 11. Gezamenlijke steunregelingen

[...]

Art. 12. Capaciteitsverhogingen

[...]

Art. 13. Administratieve procedures, voorschriften en regels

[...]

Art. 14. Informatie en opleiding

[...]

Art. 15. Garanties van oorsprong voor elektriciteit, verwarming en koeling geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen

[...]

Art. 16. Toegang tot en beheer van de netwerken

[...]

Art. 17. Duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa

[...]

Art. 18. Controle van de naleving van de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa

[...]

Art. 19. Berekening van het effect van biobrandstoffen en vloeibare biomassa op de broeikasgasemissies

[...]

Art. 20. Uitvoeringsmaatregelen

[...]

Art. 21.
[...]

Art. 22. Rapportage door de lidstaten

[...]

Art. 23. Toezicht en rapportage door de Commissie

[...]

Art. 24. Transparantieplatform

[...]

Art. 25. Comitéprocedure

[...]

Art. 25bis. Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

[...]

Art. 26. Wijzigingen en intrekking

[...]

Art. 27. Omzetting

[...]

Art. 28. Inwerkingtreding

[...]

Art. 29. Geadresseerden

[...]

Bijlage I.

[...]

Bijlage II.

[...]

Bijlage III.

[...]

Bijlage IV.

[...]

Bijlage V.

[...]

Bijlage VI.

[...]

Bijlage VII.

[...]

Bijlage VIII.


Deel A.
[...]

Deel B.
[...]

Bijlage IX.


Deel A.
[...]

Deel B.
[...]