Art. 47.

De milieuheffing, vermeld in artikel 45, is verschuldigd :

1 op het tijdstip dat de afvalstoffen worden verwerkt in de inrichtingen, vermeld in artikel 46, 1, eerste lid, 1 tot en met 18, en 2, eerste lid, voor wat betreft de bedragen, vermeld in artikel 46, 1, eerste lid, 1 tot en met 18, en 2, eerste lid;
2 op het tijdstip dat de afvalstoffen geproduceerd in het Vlaamse Gewest worden overgebracht met het oog op het verwerken ervan buiten het Vlaamse Gewest, voor wat betreft de bedragen, vermeld in artikel 46, 1, eerste lid, 19.

Als een afvalstof verschillende verwerkingswijzen ondergaat, is de heffing alleen verschuldigd voor de heffingsplichtige verwerkingswijze die het eerst wordt toegepast. De vrijstelling van heffing geldt ook voor de toeslagstoffen die in de eerste verwerkingswijze worden toegevoegd.