Art. 49.

De inning van de heffing vindt eenmaal per kwartaal plaats, namelijk :

1 in de loop van de maanden april en mei voor het eerste kwartaal;
2 in de loop van de maanden juli en augustus voor het tweede kwartaal;
3 in de loop van de maanden oktober en november voor het derde kwartaal;
4 in de loop van de maanden januari en februari van het volgende jaar voor het vierde kwartaal.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de inning van de heffing.

De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de OVAM aan die belast zijn met de inning en de invordering van de heffing en met de controle op de naleving van de verplichtingen inzake de heffing, en stelt de nadere regels met betrekking tot hun bevoegdheden vast.