Hoofdstuk VI.
Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid.


Afdeling I.
De waterbeleidsnota.

[...]


Art. 32.

[...]

 

Zie artikel 1.6.1.1.


Afdeling II.
Stroomgebiedbeheerplannen.

[...]


Art. 33.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.1.


Art. 34.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.2.


Art. 35.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.3.


Art. 36.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.4.


Art. 37.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.5.


Art. 38.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.6.


Afdeling III.
De bekkenbeheerplannen, deelbekkenbeheerplannen en bekkenvoortgangsrapporten.

[...]


Onderafdeling I.
De bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen.

[...]


Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Art. 42. [...]

Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Art. 47. [...]

Art. 48. [...]

Art. 49. [...]

Onderafdeling II.
Het bekkenvoortgangsrapport.


Art. 50. [...]

Afdeling 4.
Overstromingsgebieden afgebakend buiten waterbeheersplannen


Art. 50bis.

[...]

 

Zie artikel 1.6.3.1.