Afdeling 1.
Algemene bepalingen


Art. 22.

Alle afvalstoffen worden volgens hun herkomst of aard in een van de volgende hoofdcategorieŽn ingedeeld :

1į† huishoudelijke afvalstoffen;†
2į† bedrijfsafvalstoffen.†

Afvalstoffen kunnen bovendien in een of meer van de volgende aanvullende categorieŽn worden ingedeeld :

1į† gevaarlijke afvalstoffen;†
2į† †bijzondere afvalstoffen;
gemengd stedelijk afval.†

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen over het beheer van de afvalstoffen ingedeeld in de categorieŽn, vermeld in het eerste en het tweede lid.

De voorschriften die gelden voor de hoofdcategorie en de aanvullende categorieŽn waarin een afvalstof is ingedeeld, zijn cumulatief van toepassing, zoals bepaald in artikel 29 of 32.