Art. 36.

Afvalstoffen worden niet langer als afvalstoffen beschouwd als ze een behandeling voor recyclage of andere nuttige toepassing hebben ondergaan en ze voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1 de stof of het voorwerp is bestemd om te worden gebruikt voor specifieke doelen;
2 er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;
3 de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen, vermeld in punt 1, en aan de voor producten geldende wetgeving en normen;
4 het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.