Art. 81.

Artikel 1 en 7 van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval worden opgeheven.