Decreet statuut IRENA
Decreet van 17 februari 2012 houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en met de bijhorende Verklaring van de Conferentie

Artikel 1.
Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.

Art. 2.
Het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en de bijhorende Verklaring van de Conferentie zullen volkomen gevolg hebben.