Art. 2.
Het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en de bijhorende Verklaring van de Conferentie zullen volkomen gevolg hebben.