Hoofdstuk VII.
Bijzondere verplichtingen met betrekking tot de stroomgebieds-districten.


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 50ter.

[...]

 

Zie artikel 1.7.1.1.


Afdeling Ibis.
Milieudoelstellingen.


Onderafdeling I.
Vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen.


Art. 51.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.1.1.


Onderafdeling Ibis.
Vaststellen en beheer van zwemwaterkwaliteit


Art. 51bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.2.1.


Onderafdeling II.
Aanduiding van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen.


Art. 52.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.3.1.


Onderafdeling IIbis.
Aanwijzen van mengzones

[...]


Art. 52bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.4.1.


Onderafdeling III.
Omstandigheden waarin van het bereiken van de milieudoelstellingen kan worden afgeweken.


Art. 53.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.1.


Art. 54.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.2.


Art. 55.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.3.


Art. 56.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.4.


Art. 57.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.5.


Art. 58.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.6.


Onderafdeling IV.
Kostenterugwinning van waterdiensten.

[...]


Art. 59.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.6.1.


Afdeling II.
Analyses en beoordelingen.


Art. 60.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.1.


Art. 61.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.2.


Art. 62.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.3.

 


Art. 63.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.4.


Afdeling III.
De maatregelenprogramma's.

[...]


Art. 64.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.1.


Art. 65.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.2.


Art. 66.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.3.


Art. 66bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.4.


Afdeling IV.
Programma's voor de monitoring.


Art. 67.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.1.


Art. 68.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.2.


Art. 69.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.3.


Art. 70.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.4.


Afdeling V.
Register van beschermde gebieden.


Art. 71.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.1.


Art. 72.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.2.


Art. 73.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.3.