Bijlage 5.20.6.1. Richtwaarden voor windturbinegeluid

Gebiedsbestemming bij vergunning richtwaarde voor het specifiek geluid in open lucht in dB(A)
overdag 's avonds 's nachts
1 Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfrecreatie 44 39 39
2a Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden of delen van woongebieden, gelegen op minder dan 500 m van industriegebieden 50 45 45
2b Woongebieden of delen van woongebieden op minder dan 500m gelegen van industriegebieden 48 43 43
3a Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden of delen van woongebieden, op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 48 43 43
3b Woongebieden of delen van woongebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 44 39 39
4 Woongebieden 44 39 39
5 Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning 60 55 55
5bis [...] [...] [...] [...]
6 Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 48 43 43
7 Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgelegd 44 39 39
8 Bufferzones 55 50 50
9 Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning 48 43 43
10 Agrarische gebieden 48 43 43

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing.